اولین حضور فیکس سید حسین در ترکیب تیم ملی

دروازه بان استقلالی تیم ملی در دیدار با ترینیداد و توباگو در ترکیب اولیه قرار خواهد گرفت.