بهترین سن برای یادگیری زبان چه زمانی است؟

بهترین سن برای یادگیری زبان چه زمانی است؟

باور عمومی این است که با بالاتر رفتن سن، توانایی یادگیری در ما رو به افول می‌‌گذارد؛ اما نتایج مطالعات می‌‌گویند که شاید واقعاً این‌‌طور نباشد.