راهنمای جامع ویزای اوکراین

راهنمای جامع ویزای اوکراین

اوکراین یکی از کشورهای اروپایی است که شهروندان ایرانی باید قبل از سفر ویزای خود را از سفارت اوکراین در تهران دریافت کنند.