لودینگ ۳۰: از بهترین موسیقی های تاریخ بازی تا بازی های اقتباس شده از کتاب

لودینگ ۳۰: از بهترین موسیقی های تاریخ بازی تا بازی های اقتباس شده از کتاب

 در قسمت سی‌ام از برنامه لودینگ در رابطه با موسیقی در بازی‌ها حرف می‌زنیم و نگاهی به بهترین بازی‌های اقتباس شده از روی کتاب‌ها می‌اندازیم.