مجموعه خبری ساعت بیست ۲۰ آبانماه

تخریب ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی، حمایت قضایی از طرح‌های اقتصادی و بازار یاسوج زیر زره بین بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان از مهمترین عناوین خبر ۲۰ آبان است.